Houba

Houby viděti – podporován býti
jedovaté – výstraha před dobrodruhy
činiti – svému obchodu se s horlivostí věnuj
jísti – vysoké stáří