Hovězí

Hovězí dobytek viděti – mladistvá zpupnost, skákati – nebezpečné lidi, voditi – pomoc hledati,viděti hubený – těžké a zlé časy
Hovězí maso jísti – spořivost