Hrách

Hrách sázeti – naděje v podnikání míti
jísti – churavost
krásně rostlý a kvetoucí – dobrý zdar v započaté práci
sbírati – nevděčnou práci