Hrad

Hrad, do něj jíti – nenadálé dobrodružství
hrad viděti zavřený – budeš zproštěn zla
rozbořený – smutek