Hrob

Hrob sesypat se viděti – svízele a nemoc v rodině
Hrob kopati – ztráta přítele aneb přítelkyně, zahrabávati – nabudeš zase dobrého zdraví, do hrobu padnouti – zle, viděti zelený – naděje na vyplnění přání, vykopávat viděti – smrt tvého pokrevního příbuzného
Hrobaře viděti – návštěva lékaře, s ním mluviti – bažiti po dědictví