Jablko

Jablko granátové utrhnouti, zralé – přízeň u velkých pánů, nezralé – utrhačnost, jísti – obdarován budeš
Jablko s chutí jísti – ztracená věc se napraví
Jablko dávati – velké štěstí
Jablka viděti – svatba, jísti – smutek, koupiti – neštěstí, darovati – radost
Jabloň a ovoce z ní požívati, sladké – radost a povyražení, kyselé – rozepře a nepříjemnosti