Jahody

Jahody hledati – strasti a mrzutost
Jahody trhati – všem dobře, mnoho viděti – rostoucí přátelství, velké viděti – pýcha, též velká radost, jísti – zdraví, štěstí ve všem, darovati – v dobré paměti u někoho býti