Játra

Játra nezdravá, uschlá aneb spálená – ztráta jmění
viděti – dobrou stravu míti
jísti – silné zdraví
rozkrájeti – své zdraví sám sobě zkrátiti
psovi házeti – velká nespokojenost