Jelen (Jeleni)

Jeleny spatřiti – zpupné nepřátele míti
zastřeliti – nějaké dědictví
celé stádo viděti – velké přátelství
zabíti – k vážnosti přijíti
běžet viděti – odbyt ve tvém obchodu
v zahradě míti – pokažení