Jeptiška (Jeptišky)

Jeptišky viděti – se svatouškem známost udělati
Jeptiškou býti – nevěrnost milého
Jeptišky zpívat slyšeti – málo následovníků míti, s nimi mluviti – do jiného stavu přijíti, pracovat viděti – důležité vyplnění rozkazů