Jeskyně

Jeskyně, v nich se zdržovati – velká změna, v nich přebývati – u cestujících změna, štěstí