Kabát

Kabát úzký míti – nemoc, s kožešinou – bohatství, roztrhaný – neopatrnost, černý – přítomen býti na pohřbu aneb při dědictví
Kabát pěkný nový dostati – šťastný se státi, vybrat viděti – pracovitou hospodyni dostaneš, plný skvrn neb fleků míti – osočování
Kabát – svou hanbu chtít ukrýti