Kadeře

Kadeře viděti – pyšný býti
Kadeře obdržeti aneb darovati – vyznání lásky učiniti, zkrátiti – oklamání