Kadidlo

Kadidelnici viděti – pochlebování poslouchati
Kadidlo – zrádci a lichotníky obklopen býti