Kaluž

Kaluž viděti – nechuť míti, do ní padnouti – do zlých pomluv přijíti, přes ni přeskočiti – velkému neštěstí ujíti