Kamarád

Kamarády viděti – máš se před nimi co chrániti