Kapr

Kapra viděti aneb míti – lepšího živobytí si hleděti