Karafiát

Karafiát viděti – najdeš dobrého přítele, trhati – štěstí ve všem podnikání rozhodně míti