Karty

Karty hrát viděti – z nebezpečí se vysvoboditi, sám hráti – do hádky přijíti