Kaštan

Kaštan ( strom ) – spěch
Kaštany viděti aneb jísti – trampoty, po nich následuje bohatství