Kázání

Kázání slyšeti – bohabojnost
Kázati sám – k bohabojnosti býti veden
Kazatele viděti – brzká nemoc, při pohřbu – dědictví
Kazatelnu viděti aneb na ni vystoupiti – veřejně poctěn býti
Káznice, v ní býti – vysvobození z blízkého nebezpečí