Klíč

Klíč zlodějský viděti – budeš okraden, najíti – překazíš krádež
Klíč udělati – ve svém zaměstnání dovedný býti
Klíč najíti – na nějakou těžkou otázku rozluštění obdržeti, hledati – nepořádek v práci, ztratiti – mrzutost způsobiti
Klíč viděti – dobrou hospodyni dostati, klíče dohromady sbírati – zisk, dobrý obchod, míti a cizí dveře jím otevříti – do podezření přijíti