Klín

Klín aneb lůno, na něm seděti – oblíben býti
Klín – těžká práce