Klobouk

Klobouk viděti – svobodu ztratiti, na hlavě jiného viděti – mnoho o sobě si mysliti, míti nový – štěstí a prospěch, pěkný míti – přijdeš k vážnosti, špatný míti – nepříjemné okolnosti
Klobouky, mnoho viděti – velký obchod