Kniha

Kniha – chudoba
Knihy vážné čísti – dostane se ti cti, čísti užitečné – pro sebe v tichosti dobře přemýšleti, z knihy se učiti – vážnosti dosáhnouti, spálit viděti – očekávané radosti ztratíš, koupiti – sobě samému a jiným užitečným býti, v knihovně viděti – neočekávaného se dočkati, pěkně vázané viděti – náklonnost k nádhernému šatstvu
Knihař – dobré časy
Knihovnu viděti – budeš potřebovat advokáta, máš-li sám – dostaneš dobrou radu
Knihtiskař – někdo tě očerní