Kočár

Kočár, z něj vystupovati – ztráta jmění aneb cti, v něm seděti – čest, bohatství