Kočka

Kočky krmiti a s nimi si hráti – nevděkem odplacen býti, míti u sebe – nevěrné přátelé aneb služebné míti, vidět ležeti aneb spáti – nedobrý zdar nějakého řízení, jísti – cizoložství, před nimi se brániti – napadení od zlodějů, od nich pokousán býti aneb poškrábán býti – do zlých rukou se dostaneš
Kočičí kůži míti – ztracené věci zase obdržeti