Komín / Kominík

Komín viděti – vyražení
Komíny, z nich kouřiti se viděti – zámožnost
Kominíka viděti – falešně obžalován býti
Kominík – zábava