Komorná

Komornou viděti aneb s ní obcovati – smutné zprávy