Kontrakt

Kontrakt uzavříti – zjinačení svých osobních záležitostí