Kopí / Píka

Kopí aneb píku míti – čeká tě hádka, s ním bodnouti – k nějaké rozepři budeš ponoukán