Koroptev

Koroptve viděti – všelijaké choutky míti, stříleti – rád vídán býti, jísti – zapuzení zlých myšlenek