Kostra

Kostru viděti – strachovati se, lidskou – mnoho nehod