Koule

Koule viděti – zlé časy
s nimi hráti – mrzutost
od nich udeřen býti – lékařskou pomoc potřebovati
do domu letět viděti – do nebezpečí přijdeš
koule olověná – dobrá zpráva
železná – neštěstí
když koule nabíjíš – zlé svědomí