Koupel / Koupati

Koupati se v čisté vodě – štěstí a zdraví, v teplé vodě – nemocný se uzdraví, zdravému se přitíží, v plné vaně – nemoc, v kalné vodě – neštěstí, koupati se někoho jiného viděti – ztráta
Koupel, připravuješ-li ji – obležení města, vidíš-li a nejdeš do ní – tvé starosti pominou, vlažná – zdraví, štěstí, radost