Kouř

Kouř – zdánlivé štěstí, z komína – námluvy, v domě – utiskování od zlých lidí, se ztratit viděti – pochybnost o pravé věrné lásce
Kouřiti – k většímu důstojenství přijíti