Kovadlina / Kovat

Kovadlina – dostaneš stálou práci
Kovat viděti – mnoho práce, slyšeti – něco nepříjemného