Kozel / Koza / Kozy

Kozla skákat viděti – rozpustilé kousky uvidíš, od kozla potrkán býti – do hádky se dostaneš
Kozla jen tak viděti – dědictví, když tě chce trkati – bojácnost
Kozu míti – žádné zvláštní štěstí, ale také ne neštěstí, černou – nesnáze, bílou – štěstí, dobrý zdar v obchodu
Kozy – bohatství