Králík

Králíky viděti – slabost, jísti – zdraví, bílé – radost, černé – smutek, zabíti – ztráta, ošizení