Krám

Krám, okolo něj jíti – pokušení vzdorovati, do něj vejíti – obchod započíti