Kráva

Krávu dojiti viděti – láska k polnímu hospodářství, pást viděti – dobromyslnost, tučnou viděti – mnoho štěstí míti, hubenou – starosti, počestnost, dojiti – štěstí