Krejčí

Krejčího pracovat viděti – jmění sobě vydobýti, ale též zrada
Krejčího do domu vejít viděti – mnohé výlohy k placení, od krejčího sobě míru vzíti na šaty – bažení po nějaké věci