Křepelka

Křepelky viděti – špatnou novinu slyšeti, slyšeti – zprávy z daleké země obdržíš, jísti – hodování milovati