Kresba

Kresby pěkné – mnohého příjemného se dožiješ
Kresliti – vážený býti