Krev

Krev, když teče od spícího – dojdeš ke škodě, čistou plivati – bohatství, hustou plivati – trápení, když teče od někoho – sváry, když teče mnoho – bohatství, když kape na zem – můžeš býti spokojen, když vidíš hezky barevnou – veselost, když ji sbíráš id zvířete – obchod se bude dařit, když jsi od krve – přijdeš k úrazu