Kristus

Kristus, jemu se klaněti – radostí se dožiješ, ukřižovaného viděti – hrozí ti zkáza
Krista mluvit slyšeti – veselost