Kříž

Kříž květinami okrášlený – domácí štěstí, svobodným brzká svatba, převalený – zmaření nadějí, stát viděti – štěstí a radost, nést viděti – smutek a nesnáze
Křížová cesta – nemáš pevné odhodlání