Krk

Krk oteklý – štěstí
viděti – dobré znamení
velký a tlustý míti – štěstí
malý a tenký – neštěstí
když ti ho někdo natahuje – bude mít nad tebou moc
křivý – posměch, hanba, potupa