Kulhat

Kulhati sám aneb viděti – není dobře, u bohatých požár