Kůň

Koně vraného – ukrutnost, na něm jezditi – zlost
Koně starého šedivého viděti – trpké dny zažíti, cvičit viděti – se vznešenými osobami se sejíti, zdechnout viděti – zmaření dobrých nadějí
Koně a ženské najednou viděti – zrada, klopota, velmi bujného – štěstí v lásce, bohatství, zkrotiti – brzké štěstí, na něj sedati – cti dosáhnouti, někoho na tvého vlastního sedat viděti – cizoložství.mrtvého viděti – radost, na koni z města ven jezditi – pánům zle, nemocným smrt, do města jezditi – nemocným a vojákům velmi dobře, který jezdce shodí a odběhne – pokažené podnikání, viděti divokého – radosti dožíti, pěkně vystrojeného před vozem viděti – velkou návštěvu obdržeti, dobře vykrmeného – dobrou hospodyni míti, hubeného – ztráta vážnosti, padnout viděti – potká tě brzy neštěstí
Koně, hnědého viděti – potupen býti, červeného – štěstí, na něm ve městě jezditi – rozkřičen býti, z moře vyskočit viděti – z jakékoliv situace šťastně vyjíti
Koně utopiti aneb v močále propadnout viděti – do nouze přijíti, pěkného černého viděti – spokojenost, zlatohnědého – nestálé zdraví, bílého – nevinnost ctíti a vážiti, strakatého viděti – marnivé povahy býti, na něj sedati – ctěn býti, bílého – ctnostnou manželku, černého – zlou manželku, ztráta, mnoho skákat viděti – spěšnou zprávu obdržíš, pěkně osedlaného – s velkou osobou se seznámíš, sám jezditi – svým náruživostem uzdu pustíš, probodnout viděti – milenku ztratiti, kovat viděti – užitečnému zaměstnání ponoukati, shozen býti – ve své hrdosti býti ponížen, vytrhnouti se viděti – pro lehkomyslnost do nebezpečí života přijdeš, na něj nasedati – chlubivost, na něm jezditi – sám sebe do nebezpečí uvrhneš, splašeného viděti – část svého jmění ztratíš, krmit viděti – zámožným se staneš, zapřahat viděti – cestovati, plavat viděti – s nějakým předsevzetím proraziti, prodávat viděti – dobré řízení míti